Misverstanden over cloudmigratie

Niet iedere organisatie stapt even gemakkelijk over op de cloud. Soms staan misverstanden over de voor- en nadelen van cloudoplossingen een besluit over migratie in de weg. Herkenbaar?

Belangrijk voor SaaS applicaties

Kijk bij de zoektocht naar Software-as-a-Service applicaties niet alleen naar de functionaliteit. Deze aspecten spelen ook een heel belangrijke rol bij het bepalen van uw keuze.

De cloud maakt niet alles eenvoudiger

De cloud heeft grote waarde gekregen voor het gebruik van applicaties en het verwerken en opslaan van data. Cloudbeheer lijkt eenvoudiger geworden, maar is dat niet.

Check dit voordat u naar de cloud gaat

Als u met bedrijfssoftware of data naar de cloud gaat, moet u er zeker van kunnen zijn dat alles goed gaat. Check deze tien aandachtspunten voordat u een cloudovereenkomst aangaat.

Kies cloudvorm die past bij uw bedrijf

Beslissers kijken bij de overgang naar de cloud vaak alleen naar de kosten. Maar er zijn veel meer aspecten die een rol spelen. Ontdek daarom tijdig de verschillende cloudvormen.

Beperk uw risico’s van cloud computing

Veel organisaties zijn niet (goed) in staat om cyberdreigingen in de cloud te pareren. Dat komt onder meer omdat onduidelijk is waarvoor hun provider of zijzelf verantwoordelijk zijn.

ESET: ‘Cloud maakt het aanvals­oppervlak groter’

Cloudsecurity moet een integraal onderdeel zijn wanneer bedrijven naar de cloud bewegen.

Cloudtransformatie is noodzakelijk om relevant te blijven

Iedereen beseft dat cloud­oplossingen ons werkende leven efficiënter kunnen maken en bedrijfsprocessen vereenvoudigen. Wat zijn de uitdagingen en hoe staat Nederland er op cloudgebied voor?

Cloudrealiteit: euforie met de nodige uitdagingen

Public cloudaanbieders hebben innovaties ontsloten die anders veel langer op zich hadden laten wachten of nooit het daglicht hadden gezien.

In de cloud of op locatie? Aan de slag met data vaults.

De markt voor cloud computing is de afgelopen jaren onafgebroken blijven groeien.Betekent de populariteit van de cloud het onvermijdelijke einde van technologie op locatie?