Cisco: AI breekt overal door, quantum komt hoog op de agenda in 2024

Technologie heeft altijd al snel vooruitgang geboekt, maar het afgelopen jaar maakte het een enorme sprong, vooral op het gebied van AI en Generative AI.

Wie AI wil omarmen, moet eerst begrip van eindgebruiker krijgen

Het is belangrijk om te bepalen welk probleem we nu eigenlijk met generatieve AI, zoals ChatGPT, willen oplossen. Als we dat weten, kunnen we de technologie volledig omarmen.

Nederlandse managers willen AI-investeringen verhogen

Nederlandse managers hebben veel vertrouwen in kunstmatige intelligentie, blijkt uit een onderzoek. Zo is 85% van plan om hun investeringen in AI en automatisering in de nabije toekomst te verhogen.

Generatieve AI kan een rol spelen in de duurzaamheidstransitie

Generatieve AI wordt nu onder andere gebruikt om data over duurzaamheid eenvoudig toepasbaar te maken en om geheel nieuwe materialen, producten en ontwerpen vorm te geven.

Privacy in de nieuwe wereld van AI

Dit artikel onderzoekt de gevolgen voor de privacy van de wijdverspreide toepassing van AI.

Stapsgewijs naar een AI-strategie

Eind 2022 werd ChatGPT gelanceerd en sindsdien is de AI-hype duidelijk merkbaar. (Generatieve) AI is nu makkelijk toegankelijk voor iedereen.

Starten met AI? Bestaande ‘best practices’ helpen je op weg

Wil je als bedrijf serieus met AI aan de slag, dan kan AI geen ‘black box’ zijn. De ‘best practices’ die werken voor data-analyse werken ook voor AI.

AI zorgt voor kloof tussen werknemers en hun chefs

Leidinggevenden en werknemers zijn het erover eens dat AI grote kansen biedt voor bedrijfstransformatie. Het ontbreekt echter aan vertrouwen dat men AI op verantwoorde wijze kan inzetten.

Deze tien AI-ontwikkelingen gaan we zien in 2024

Het jaar 2024 lijkt cruciaal te worden in de evolutie van kunstmatige intelligentie (AI), met name op het gebied van social engineering.

AI is duur: vaak goedkoper om mensen het werk te laten uitvoeren

De meeste menselijke banen kunnen voorlopig niet op een rendabele manier vervangen worden door kunstmatige intelligentie (AI), blijkt uit onderzoek van MIT.