De meerwaarde van een datagedreven organisatie met Posit

Organisaties beschikken over waardevolle data. Maar hoe kunt u die data écht waardevol maken?

De grootste trends in data-driven marketing

Welke ontwikkelingen gaan ervoor zorgen dat je werk als marketeer, jurist of dataspecialist in 2024 ingrijpend gaat veranderen? Welke innovaties mag je echt niet missen?

De belofte van een intern AI-systeem met eigen data

AI en Large Language Models hebben veel potentie, maar soms wil je dat je data niet in het openbaar beschikbaar zijn. Een eigen intern AI-systeem kan een oplossing zijn.

GenAI als aanvulling op je salesstrategie

Voor salesmedewerkers is een goede vraag stellen onbetaalbaar. Dat geldt niet alleen offline, maar ook online. Generatieve AI (GenAI) neemt hier een steeds grotere rol in.

Snel en automatisch lasfouten herkennen met artificiële intelligentie

Het is belangrijk dat lasfouten (vaak gebruikersfouten) snel en automatisch worden herkend. Artificiële intelligentie (AI) kan hierbij helpen.

Vier op tien bedrijven gebruikt AI actief, obstakels blijven bestaan

De early adopters van (generatieve) AI schakelen een versnelling hoger met actieve integratie, terwijl andere bedrijven vastzitten in de experimentele fase.

Deloitte-enquête: GenAI transformeert organisaties

Bijna 90% van de Nederlandse directeuren spreekt in een rondvraag de verwachting uit dat generatieve AI hun organisatie zal transformeren.

Minimaliseer het datarisico van generatieve AI

Het pushen van gevoelige en bedrijfseigen data naar openbaar gehoste language learning models brengt risico’s met zich mee.

Kabinet presenteert visie op generatieve AI

Het Nederlandse kabinet deelt zijn visie op generatieve AI. Het benadrukt hierin het belang van inspelen op de mogelijkheden en uitdagingen van deze technologie, die het kansrijk noemt.

AI toepassen in accountancy is uiteindelijk ook mensenwerk

Kunstmatige intelligentie (AI) kan patronen en ongebruikelijke transacties opsporen, maar de generatieve kant ervan kan ook een bron zijn van misinformatie. Dat maakt AI zowel een kans als een risico.