Stappenplan: wat te doen bij een supply chain-aanval

Een inbreuk op het netwerk van een leverancier kan een toegangspoort vormen en de rest van de supply chain in gevaar brengen. Hoe beperk je de risico’s?

De eerste stappen richting een digitale logistieke keten

Samenwerking met ketenpartners is van groot belang om goederenstromen efficiënt, duurzaam en naar tevredenheid van de klant te laten verlopen.

Stappenplan voor bedrijven die willen beginnen met digitaliseren

Digitalisering biedt kansen. Dit stappenplan helpt bedrijven op weg die met digitaliseren willen beginnen.

Innovatie in de supplychain: van big data tot ketensamenwerking

De afgelopen tien jaar is er een opmerkelijke transformatie geweest in de manier waarop supplychains worden beheerd en geoptimaliseerd.

Supplychain van de toekomst: Digitalisering

Slechts tien procent van de mkb-bedrijven in de logistieke keten is ‘digital ready’.

Digitalisering: kopgroep neemt steeds meer afstand

Veel bedrijven zeggen hun supply chain te digitaliseren, maar zetten hun woorden niet om in daden. Het resultaat is dat ze hun achterstand op de koplopers zien groeien.

Niemand kan zonder end-to-end zichtbaarheid van zijn supply chain

Veel bedrijven vinden het lastig om hun supply chain end-to-end te beheren. Vaak is het al ingewikkeld genoeg om de eigen IT-assets onder controle te krijgen.

Zelf-evaluatie NIS2 gelanceerd

Op 18 oktober is de zelf-evaluatie NIS2 gelanceerd, die in nauwe afstemming met betrokken ministeries en toezichthouders, door de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI) is ontwikkeld voor heel ondernemend Nederland.

Supply chain en digitalisering: zo wordt het een succes

Een groeiende data-uitwisseling binnen de keten levert knelpunten op. Hoe kunnen deze worden weggenomen?

Procesintelligentie biedt economische uitdagingen het hoofd

Onderzoek toont aan dat procesintelligentie de meest effectieve manier is om deze macro-economische uitdagingen het hoofd te bieden.