Productiviteit en efficiency jagen digitalisering aan

Volgens het CBS heeft ruim 70% van de bedrijven het afgelopen jaar initiatieven genomen om verder te digitaliseren. Belangrijkste doelen zijn verhoging van de productiviteit en efficiency.

Traag digitaliseren verzwakt concurrentiepositie

Marktverstoringen zoals door Corona hebben bedrijven aangezet om sneller te digitaliseren. Toch digitaliseert het buitenland sneller dan wij. Hierdoor verzwakt de concurrentiepositie, meldt ING.

IT ontwikkelingen gaan (te) snel

Een derde van de IT’ers heeft moeite met het begrijpen van opkomende technologieën. Kansen op betere bedrijfsprocessen en meer winst, blijven hierdoor onbenut.

IT speelt de baas als strategische visie ontbreekt

IT afdelingen wordt vaak een autoritaire houding verweten. Maar om hun positie van leidend naar dienend te transformeren is een strategische visie van het MT nodig. En die ontbreekt vaak.

Uw software slijt ook

Van hardware begrijpt iedereen dat het aan slijtage onderhevig is. Software bekijkt men meestal niet op die manier. Toch slijt ook die.

Digitaliseren moet geen haastklus zijn

De gemiddelde IT’er besteedt ongeveer een derde van zijn werkweek aan het rechtbreien van onvolkomenheden door haastwerk bij eerdere ontwikkeltrajecten. Is dat nodig?

IT kosten onder controle houden

In onzekere tijden kijken bestuurders kritisch naar de kosten. IT komt daarbij nadrukkelijk in beeld. Wat zijn de aandachtspunten daarbij en hoe houdt u de IT kosten in de hand?

IT innovatie: veranderen of verdwijnen

Tijdens corona was IT vooral bezig met het operationeel houden en oplappen van systemen. Nu is echte innovatie nodig om de organisatie toekomstbestendig te maken.

Eerst optimaliseren bij de digitale transitie

Veel organisaties zijn bezig met innovatieve IT projecten, terwijl hun digitale basis nog wankel is. Begin daarom met het verbeteren van de dagelijkse dienstverlening.

Datasilo’s en legacy systemen remmen transformatie

Uit onderzoek blijkt dat de digitale transformatie vooral vertraagd wordt doordat belangrijke data gescheiden is opgeslagen in oudere systemen. Legacy systemen remmen daarmee groei en vooruitgang.