Automatisering in warehouses pure noodzaak voor (warehouse) managers

Warehouse en logistieke managers kunnen niet en willen niet meer zonder automatisering. Slimme technologie is onontbeerlijk om de gestelde doelstellingen te halen.

Digitalisering in het magazijn

Klanten en afnemers willen steeds meer weten over een product en die informatie is alleen te leveren als alle data op orde zijn. Maar hoe krijg je dat voor elkaar?

De Specialist: Voorraadbeheer bij productie­processen

Voorraden zijn bij veel bedrijven een noodzakelijk kwaad. Wil je op tijd leveren, moet je voorraden materiaal en halffabricaten hebben. Maar er is een nadeel: er ligt geld in vast.