Digitale zorg

Digitale zorg is zorg waarbij gebruik wordt gemaakt van internet; het wordt ook wel e-health genoemd.

Vervangen low-code-software en openEHR de epd’s?

Het uit elkaar halen van data helpt problemen op te lossen en het goede nieuws is dat hiervoor al een internationale standaard is ontwikkeld.